Smoke is the main problem

Naudojimo
taisyklės

#UNSMOKE

Naudojimo taisyklės

Nustatyta: 2019 m. rugsėjo 16 d.

Esate nukreipti į šią informaciją, kadangi atsisiuntėte ar naudojatės skaitmeniniu kontaktiniu tašku (toliau jis bus vadinamas „kontaktiniu tašku“), kurį valdo viena iš „Philip Morris International“ įmonių grupės įmonių.

Kas yra „kontaktinis taškas“? „Kontaktiniu tašku“ vadiname bet kokį metodą, kuriuo jūs su mumis susisiekiate. Kai kurie kontaktiniai taškai yra skaitmeniniai, pavyzdžiui, taikomosios programos ir interneto svetainės.

Kas mes esame? Mes esame įmonių grupės „Philip Morris International“ įmonė. Savo tapatybę jums nurodėme ir kontaktinius duomenis pateikėme kontaktiniame taške, dėl kurio buvote čia nukreipti.

Kaip patvirtinti, kad sutinkate su šiomis sąlygomis? Jei naudojate kontaktinį tašką, jūs sutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis (toliau – sąlygos). Pirmą kartą prisijungus prie kontaktinio taško, jums pasiūloma susipažinti su šiomis sąlygomis. Tai svarbios teisinės nuostatos, susijusios su jūsų naudojimusi kontaktiniu tašku: jos yra teisiškai įpareigojančios, todėl perskaitykite jas prieš pradėdami naudotis.

Atsakomybės apribojimas:

Naudodamiesi kontaktiniu tašku, jūs sutinkate su tam tikrais atsakomybės apribojimais, paaiškintais šiose sąlygose. Apibendrinimas: kontaktiniu tašku naudojatės savo pačių rizika; mes neprisiimame jokios atsakomybės ir nesuteikiame jokių garantijų (išreikštų ar numanomų) dėl kontaktinio taško ir jūsų naudojimosi juo.

JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, NEGALITE NAUDOTIS KONTAKTINIU TAŠKU.

Papildomos sąlygos: jeigu naudojatės tam tikromis specialiomis šio kontaktinio taško sritimis arba jame pateikiamais pasiūlymais, jiems gali būti taikomos kitos sąlygos ir galioti kiti pranešimai. Tokiu atveju apie tai bus pranešta ir kai kuriais atvejais bus pareikalauta prieš tęsiant perskaityti tokius dokumentus ir patvirtinti, kad su jais sutinkate.

Šių sąlygų pakeitimai: laikas nuo laiko galime pakeisti šias sąlygas. Tokiu atveju jus informuosime apie tokius pakeitimus, kai po tokių pakeitimų pirmą kartą prisijungsite prie kontaktinio taško. Jeigu ir toliau naudojate kontaktinį tašką, tai reiškia, kad jūs sutinkate su atnaujintomis sąlygomis. Šio puslapio viršuje nurodyta data rodo, kada šios sąlygos buvo atnaujintos pastarąjį kartą.

Nuorodos

Šioje svetainėje pateiktos nuorodos į kitas svetaines, iš kurių kai kurias valdo PMI patronuojamosios įmonės, o kai kurias – trečiosios šalys. Šios nuorodos pateiktos jūsų patogumui ir kaip papildomas būdas pasiekti informaciją, pateiktą tose svetainėse. Mes nebūtinai būsime peržiūrėję visą informaciją kitose svetainėse ir nesame atsakingi už jokį kitų svetainių turinį ar jose siūlomus produktus ar paslaugas. Trečiųjų šalių svetainėse gali būti informacijos, su kuria mes nesutinkame. Nuorodų į kitas svetaines pateikimas neturėtų būti laikomas pritarimu susietų svetainių turiniui. Svetainių, į kurias pateiktos nuorodos, naudojimui, gali būti taikomos nuo šių taisyklių besiskiriančios sąlygos. Jūs suprantate, kad už visą informaciją (pavyzdžiui, duomenų rinkmenas, rašytinį tekstą, kompiuterių programinę įrangą, muziką, garso rinkmenas ar kitus garsus, nuotraukas, vaizdus ar kitus atvaizdus), prie kurios jūs galite prieiti per nuorodas į kitas svetaines, atsako tik tas asmuo, kuris pateikė tą turinį.

Kontaktinio taško naudojimas

Kontaktinis taškas skirtas suaugusiems (18 metų ir vyresniems) asmenims, kurie yra susidomėję galimybe kurti aplinką be dūmų (angl. unsmoking) sau, tiems, kurie jiems rūpi arba pasauliui (toliau – numatytasis vartotojas) ir kurie gyvena šalyje, nurodytoje mūsų kontaktiniuose duomenyse. Jei neatitinkate šių reikalavimų, kontaktiniu tašku naudotis negalite.

Kurti pasaulį be cigarečių dūmų (angl. unsmoke) – reiškia atsisakyti cigarečių savo gyvenime. Pasaulio be cigarečių dūmų kūrimas suvienija tuos, kurie rūko, ir tuos, kurie nerūko ir nori sukurti aplinką be cigarečių dūmų sau, šeimai ir draugams. Geriausias būdas kurti pasaulį be cigarečių dūmų – visiškai atsisakyti cigarečių ir nikotino.

Norėdami gauti naujienlaiškį, turėsite mums pateikti asmeninę informaciją, kuria remiantis būtų galima patvirtinti jūsų teisę jį gauti. Įprastai tai bus tokie duomenys: vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji šalis ir el. pašto adresas. Informaciją saugosime laikydamiesi Privatumo politikos nuostatų.

Kontaktinio taško keitimas ir veiklos sustabdymas

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti, sustabdyti arba nutraukti prieigą prie kontaktinio taško (ar bet kurių jo dalių) arba jų veiklą. Pvz., mes galime nutraukti kontaktinio taško veiklą vartotojams, jeigu turime priežastį manyti, kad tašką naudoja kažkas kitas, o ne numatytasis vartotojas.

Mes taip pat bet kuriuo metu galime atnaujinti kontaktinį tašką ir keisti jo turinį. Nors mes stengiamės laiku atnaujinti kontaktinio taško informaciją, atkreipkite dėmesį, kad bet koks turinys bet kuriuo metu gali būti pasenęs, ir mes neturi teisinės pareigos jo atnaujinti.

Mes taip pat galime laikinai sustabdyti įprastą kontaktinio taško arba bet kurios jo dalies veikimą, jeigu to reikia siekiant atlikti įprastus arba specialius priežiūros darbus, ištaisyti klaidas arba atlikti kitus pakeitimus.

Kontaktinio taško ir medžiagos naudojimas

Kontaktinis taškas ir visas jos turinys (įskaitant pokalbių svetainėse paskelbtas žinutes, programinę įrangą, failus, grafinę informaciją, duomenis, vaizdus ir kitą medžiagą) (toliau – medžiaga) yra mūsų, mūsų padalinių arba licencijos teikėjų (arba kelių iš nurodytų asmenų) išimtinė nuosavybė, įstatymais saugoma mūsų šalyje ir kitose šalyse.

Visos intelektinės nuosavybės teisės į medžiagą priklauso mums arba mūsų licencijos teikėjams. Jūs negalite jokios kontaktinio taško ar medžiagos dalies panaudoti, modifikuoti, kopijuoti, atgaminti, publikuoti, įkelti, padaryti viešai prieinamos, skelbti, perduoti, platinti, parduoti, suteikti licenciją, nuomoti, viešai rodyti ar atlikti, transliuoti, redaguoti, pritaikyti, kurti išvestinių darbų, keisti apgrąžos inžinerijos metodu bet kokiu būdu.

Šis kontaktinis taškas ir medžiaga skirta tik jūsų asmeniniam, privačiam naudojimui. Jūs negalite jų naudoti kitais tikslais (pvz., verslo arba komerciniais tikslais). Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą pastraipą „Atsakomybės apribojimas“.

Privatumo ir slapukų politika

Kontaktiniame taške rinksime jūsų asmens duomenis ir juos tvarkysime pagal savo Privatumo politikos nuostatas. Perskaitę joje pateikiamą informaciją sužinosite, kokią asmeninę informaciją mes renkame apie jus, kaip mes ją naudojame ir su kuo ja dalijamės, taip pat apie savo teises ir kaip galite jomis pasinaudoti.

Šis kontaktinis taškas taip pat naudoja slapukus ir taiko panašias technologijas, leidžiančias automatiškai rinkti tam tikrą informaciją. Norėdami daugiau sužinoti apie šias technologijas (įskaitant „Google Analytics“ slapukus), naudojimo būdus ir galimybę juos priimti arba jų atsisakyti, žiūrėkite mūsų Slapukų politiką.

Prieš naudodamiesi kontaktiniu tašku, turite peržiūrėti mūsų Privatumo politiką ir Slapukų politiką. Kaip ir šias sąlygas, mes galime keisti juos bet kuriuo metu.

Medžiagos įkėlimas

Šis skyrius taikomas tik tada, jei kontaktinis taškas leidžia jums į jį įkelti medžiagą.
Jūs garantuojate, kad visa materialioji ir nematerialioji medžiaga ir idėjos, įskaitant tekstą, brėžinius, dizainą, nuotraukas, vaizdo įrašus, eskizus, kuriuos jūs įkeliate į kontaktinį tašką (toliau – Medžiaga), yra jūsų originalus kūrinys, į kurį jūs turite atitinkamas intelektinės nuosavybės teises. Be to, jūs garantuojate, kad Medžiaga nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių. Įkeldami Medžiagą į kontaktinį tašką, jūs suteikiate mums licenciją naudoti Medžiagą tikslais, paaiškintais kontaktiniame taške, į kurį jums sudaroma galimybė medžiagą įkelti.

Garantijų neteikimas (atsakomybės neprisiėmimas)

Nors mes darome viską, kad kontaktinis taškas būtų informatyvus ir patogus naudoti, jis jums yra prieinamas naudojimui griežtai tik toks, koks yra pateikimo metu (savo rizika), nebent šiose sąlygose būtų nurodyta priešingai. Taip pat:

a. tai jūsų – ne mūsų – atsakomybė užtikrinti, kad kontaktinis taškas atitiktų numatytus jūsų naudojimo tikslus;
b. jūsų atžvilgiu neprisiimame jokios atsakomybės dėl kontaktinio taško (žr. pastraipą „Atsakomybės apribojimas“ žemiau), ir
c. mes neprisiimame atsakomybės dėl kontaktinio taško tinkamumo ar atitikties jūsų poreikiams, ir, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, atsisakome visų aiškiai išreikštų ar numanomų pareiškimų ir garantijų, įskaitant:
• kad kontaktinis taškas, jame pateiktas, per jį perduodamas ar kitaip su juo susijęs turinys yra tikslus, išsamus, laiku pateiktas, atnaujintas, tinkamas arba veiks be klaidų;
• kad prieiga prie kontaktinio taško veiks be trikdžių arba be klaidų; ir
• kad kontaktiniame taške ar kompiuterių sistemose, suteikiančiose prieigą prie kontaktinio taško, nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

Atsakomybės apribojimas

Mes neatsisakome ir neapribojame atsakomybės, kurios negalime atsisakyti arba apriboti pagal įstatymus, atsakomybės dėl mirties arba sveikatos sutrikdymo dėl mūsų aplaidumo, arba atsakomybės, kylančios dėl klaidinimo arba didelio neatsargumo.

Mes nebūsime jums atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytą jums naudojantis kontaktiniu tašku ne pagal šias sąlygas, arba sukeltą technologijoms kenksminga medžiaga ar veiksmais (tokiais kaip virusai arba paskirstyta paslaugos trikdymo ataka), kurie gali turėti įtakos jūsų kompiuterio įrangai, kompiuterių programoms, duomenims ar kitai medžiagai, susijusiai su jūsų naudojimusi mūsų kontaktiniu tašku ar bet kuria su juo susieta interneto svetaine.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad kontaktinio taško veikimas priklauso nuo tinkamo ir efektyvaus interneto bei trečiųjų šalių įrangos ir paslaugų veikimo (įskaitant jūsų pačių prietaisą arba interneto naršyklę), ir mes dėl jų nesuteikiame jokios garantijos ir neprisiimame jokios atsakomybės. Mes nesame atsakingi už jokią tyčinę, netiesioginę, baudžiamojo ar pasekminio pobūdžio žalą ar nuostolius, arba bet kokį duomenų, pelno, pajamų, verslo ar reputacijos praradimą.

Jei jūs sukelsite techninių kontaktinio taško arba kontaktinį tašką jums ar kitiems asmenims perduodančių sistemų sutrikimų, jūs prisiimsite atsakomybę už visus nuostolius, įsipareigojimus, žalos atlyginimą ir išlaidas, įskaitant protingą atlyginimą už teisines paslaugas ir teismo išlaidas, kylančias iš ar atsiradusias dėl šio sutrikimo.

Jurisdikcija ir taikytina teisė

Šias sąlygas ir jūsų naudojimąsi kontaktiniu tašku reglamentuoja jurisdikcijos, galiojančios kontaktinio taško kontaktinėje informacijoje nurodytoje vietoje (toliau – jurisdikcija), teisė. Jei naudojatės Lietuvos kontaktiniu tašku, jam ir jo naudojimo sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Jūs neatšaukiamai sutinkate su išskirtine tokios valstybės teismų (ir, kiek šalys gali teisėtai sutarti, arčiausiai mūsų registruotosios buveinės esančio miesto teismų) jurisdikcija dėl bet kokių veiksmų, nukreiptų į šių sąlygų priverstinį vykdymą. Šis kontaktinis taškas sukurtas taip, kad atitiktų atitinkamos jūsų jurisdikcijos įstatymus.

Kitos svarbios teisės, numatytos šiose sąlygose

Šiose taisyklėse numatytas teises ir įsipareigojimus mes galime perleisti kitai įmonei ar organizacijai, tačiau tai neturės įtakos šiose taisyklėse numatytoms jūsų teisėms.

Jeigu mes nereikalausime, kad jūs laikytumėtės visų savo įsipareigojimų pagal šias taisykles, arba jei mes nesiimsime užtikrinti savo teisių įgyvendinimo jūsų atžvilgiu, ar jeigu to nedarysime iškart, tai nereiškia, kad mes atsisakome savo teisių, galimybės jas priverstinai įgyvendinti, arba kad jūs neturite laikytis šių įpareigojimų. Jeigu nuspręsime atsisakyti savo teisės reikšti teisinius reikalavimus dėl šių taisyklių sąlygų nevykdymo ar pažeidimo, mes tai padarysime raštu.

Kiekviena iš šių taisyklių dalių galioja atskirai. Tai reiškia, kad jeigu atitinkama institucija ar teismas nuspręs, kad bet kuri iš jų yra neteisėta, neatitinkanti įstatymų arba priverstinai neįgyvendinama, likusios dalys liks galioti.

Šios taisyklės sukuria teises tik jums ir mums, ir niekam kitam.

Kaip su mumis susisiekti

Susisiekite su mumis el. paštu info@lemiamasmetimas.lt adresu, jei:
• manote, kad informacija kontaktiniame taške pažeidžia jūsų intelektinės nuosavybės teises arba kad joje pateikiamas neteisėtas, įžeidžiamasis arba jūsų ar trečiosios šalies teises pažeidžiantis turinys; arba
• turite klausimų dėl šių sąlygų arba kontaktinio taško.

Laikas lemiamam metimui

Nori mesti rūkyti arba padėti artimiesiems atsisakyti šio įpročio?
Junkis į bendruomenę, gauk reikalingą informaciją ir imkis pokyčių.

Get involved
Svetainė skirta asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metų.
Ar jūs esate vyresnis nei 18 metų?

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, skirtus asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metų.