Smoke is the main problem

Privatumo
politika

#UNSMOKE

PMI VARTOTOJŲ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mes rimtai žiūrime į privatumą. Šiame pranešime nurodoma, kas mes esame, kokią informaciją mes apie jus renkame ir kaip mes su ja elgiamės. Informaciją apie jus naudosime tik sutinkamai su taikytinais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Prašome perskaityti naudojimo sąlygas, susijusias su paslauga, kuria jūs domitės. Jose pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip mes dirbame, ir nurodomi bet kokie atrankos apribojimai, kurie gali būti pritaikyti.

Kas mes esame?

Mes esame „Philip Morris International“ narys. Mūsų rekvizitai (pavadinimas, adresas ir kt.) jums bus nurodyti atskirai tuo metu, kai bus renkama informacija apie jus (arba norint patvirtinti jos rinkimą), pavyzdžiui, programėlės ar interneto svetainės pranešime, arba elektroniniu paštu pateikiant nuorodą į šį pranešimą.

• PMI: „Philip Morris International“ – tai pirmaujanti tarptautinė tabako įmonių grupė. Ji susideda iš įvairių įmonių ar „filialų“.
• PMI filialai: Kiekvienas „Philip Morris International“ įmonių grupės narys yra „PMI filialas“. „Mes“ (arba „mus“, arba „mūsų“) reiškia PMI filialą, kuris pirmasis surinko informaciją apie jus.
• PMI produktas arba paslauga: reiškia mūsų arba kito PMI filialo produktą arba paslaugą.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Mes galime rinkti informaciją apie jus įvairiais būdais.

• Jūs galite šią informaciją suteikti mums tiesiogiai (pavyzdžiui, jei užsiregistruojate norėdami gauti PMI spaudos pranešimus ar pranešimus į elektroninį paštą; kai keliate turinį į PMI kontaktinį tašką, arba užpildote anketą ar paskambinate mums).
• Mes galime rinkti informaciją automatiškai (pavyzdžiui, kai jūs naudojatės PMI programėle ar lankotės interneto svetainėje).
Šiame pranešime visi būdai, kuriais jūs su mumis susisiekėte, yra jūsų ir „ PMI kontaktiniai taškai“. PMI kontaktiniais taškais laikomi tiek fizinis kontaktas (pavyzdžiui, mažmeninės prekybos vietose ir renginiuose), tiek ir elektroninis kontaktas (pavyzdžiui, per programėlės ir interneto svetaines).

Mes galime rinkti informaciją, kurią jūs mums pateikėte tiesiogiai. Paprastai tai nutinka, kai jūs:

• užsiregistruojate norėdami tapti mūsų duomenų bazės nariu, arba užsiregistruojate norėdami gauti pranešimus į elektroninį paštą, ar spaudos pranešimus (pavyzdžiui, tai gali būti atliekama asmeniškai ar per elektroninį PMI kontaktinį tašką);
• pateikiate ar įkeliate turinį į skaitmeninį kontaktinį tašką, parsisiunčiate ar naudojate kontaktinį tašką (pvz., taikomąją programą ar interneto svetainę);
• susisiekiate su mumis per bet kurį kontaktinį tašką, elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose ar telefonu;
• dalyvaujate PMI apklausose arba (jei įstatymai tai leidžia) PMI konkursuose ar reklaminiuose renginiuose; arba
• dalyvaujate renginyje, kurį organizuoja PMI filialas.

Informaciją apie jus mes galime rinkti ir automatiškai. Paprastai tai nutinka, kai jūs:

• dalyvaujate renginyje, kurį organizavo PMI filialas (pavyzdžiui, per renginyje esančius jutiklius, kurie prisijungia prie mobiliųjų technologijų);
• susisiekiate su mumis (pavyzdžiui, per kontaktinį tašką ar socialinių tinklų platformas);
• naudojate PMI „kontaktinius taškus“ (pavyzdžiui, per sekimo mechanizmus, esančius programėlėje ar tinklapyje); arba
• rašote viešus pranešimus socialinių tinklų, kuriuos mes sekame, platformose (pavyzdžiui, tam, kad mes galėtume suprasti viešąją nuomonę ar atsakyti į užklausas, susijusias su PMI (pavyzdžiui, PMI organizuojamomis kampanijomis).

Mes taip pat galime automatiškai rinkti informaciją apie jus naudodami slapukus ar panašias sekimo technologijas skaitmeniniuose PMI taškuose. Kokie slapukai ir technologijos bus naudojamos, priklausys nuo atitinkamo PMI kontaktinio taško. Jei norite sužinoti daugiau apie slapukus ir panašias technologijas, naudojamas kontaktiniuose taškuose, įskaitant, kaip galite priimti ar atsisakyti slapukų, prašome perskaityti slapukų pranešimus, kurie atsiranda naudojantis kontaktiniais taškais.
Mes taip pat galime rinkti informaciją ir kitokiame kontekste, apie tai atitinkamu metu jus informuosime.

Kokią informaciją apie jus mes renkame?

Mes galime rinkti įvairią informaciją apie jus:

• informaciją, reikalingą jūsų dalyvavimui ir apgyvendinimui reginyje suorganizuoti;
• informaciją, kuri reikalinga, kad galėtumėte dalyvauti renginio veiklose;
• informaciją, reikalingą pateikti jums pranešimus spaudai, įspėjimus el. paštu ar naujienlaiškius;
• informaciją, kurią jūs mums pateikiate apklausų formose;
• informaciją, kurią jūs mums įkeliate į skaitmeninį kontaktinį tašką;
• informaciją apie jūsų apsilankymus renginiuose ar kontaktiniuose taškuose;
• informaciją, kurią jūs mums pateikiate pokalbių su skambučių centru metu (pavyzdžiui, dėl renginio);
• informaciją apie jūsų prioritetus ir pomėgius;
• informaciją, reikalingą jūsų amžiui patvirtinti.

Informacija, kurią mes rinksime iš jūsų tiesiogiai, bus nustatoma atsižvelgiant į situaciją, kurios metu jūs mums ją pateiksite. Pavyzdžiui,

• jei nuspręsite dalyvauti renginyje, renkama informacija gali būti reikalinga apgyvendinimo ir transporto rezervacijai – tokiu atveju jūs nurodote savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, paso ar asmens tapatybės dokumento duomenis, kad galėtume atlikti reikiamas rezervacijas;
• jei įkeliate skaitmeninį turinį į skaitmeninį PMI kontaktinį tašką, galite pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, atvaizdą, vietą, interesus ir pageidavimus;
• jūs mums galite pateikti informaciją apie savo prioritetus ir pomėgius tam, kad galėtume pasiūlyti jus dominančias prekes ar paslaugas;
• informacija apie tai, jog pasirinkote dalyvauti kažkurioje renginio veikloje;
• mes galime rinkti informaciją, kuri mums leidžia patvirtinti jūsų amžių, pavyzdžiui, jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ar jūsų veido atvaizdas.

Informacija, kurią mes renkame, daugiausia bus susijusi su:

• renginiu (įskaitant netoliese esančias vietas), vietomis, kurias Jūs aplankote, ir laiku, kurį jose praleidžiate;
• jūsų apsilankymo ar skambučio detalėmis (laikas, skambučio trukmė);
• jūsų naudojimusi PMI kontaktiniais taškais (internetiniai puslapiai, kuriuose jūs lankotės, puslapis, iš kurio jūs atėjote, ir puslapis, į kurį jūs nukeliavote; suvestos paieškų sąlygos bei nuorodos, ant kurių jūs paspaudėte naudodamiesi kontaktiniu tašku); ir
• jūsų prietaisu (jūsų IP adresas ar unikalus prietaiso identifikacinis numeris, vietovės duomenys, slapukų duomenys, kuriuos mes galimai sukaupėme jūsų prietaise).

Informacija, kurią mes renkame iš trečiųjų asmenų, daugiausia susidės iš viešai prieinamos profilio informacijos (jūsų prioritetai ir pomėgiai), pavyzdžiui, iš viešų pranešimų socialiniuose tinkluose.

Kokiam tikslui ir kokiomis teisinėmis sąlygomis mes naudojame informaciją apie jus?

Šiame skyriuje mes aprašysime tikslą, kuriam naudojame asmeninę informaciją. Tai yra visuotinis pranešimas, tačiau jei įstatymai kurioje nors valstybėje riboja ar draudžia tam tikrą veiklą, nurodytą šiame pranešime, mes nenaudosime nurodytos informacijos apie jus atitinkamiems tikslams toje valstybėje.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informaciją apie jus mes naudojame šiems tikslams:

• administruoti su jumis sudarytą sutartį dėl vartotojo sukurto turinio (kai pateikiate turinį į skaitmeninį PMI kontaktinį tašką);
• pateikti jums pranešimus spaudai, įspėjimus el. paštu ir naujienlaiškius;
• suteikti teisę naudotis PMI kontaktiniais taškais, suasmeninti jūsų patirtį, įgyjamą PMI kontaktiniuose taškuose;
• bendram procesų administravimui, norėdami išlaikyti visus pirmiau nurodytus procesus, įskaitant, administruoti jūsų paskyras, komunikuoti su jumis, ir administruoti ir šalinti gedimus arba sudaryti sąlygas suorganizuoti jūsų apgyvendinimą ir transportą, kad galėtume užtikrinti jūsų galimybę dalyvauti renginio veikloje ir susirašinėti su jumis;
• verslo analitikai ir tobulinimui, įskaitant PMI produktų arba paslaugų, PMI kontaktinių taškų bei informacijos, kurią mes (ar mūsų filialai) pateikiame savo klientams, gerinimui;
• kitiems tikslams, apie kuriuos mes jus informuojame ar kurie yra suvokiami iš konteksto tuo metu, kai iš jūsų yra renkama informacija

Teisinis informacijos apie jus rinkimo pagrindas yra vienas iš nurodytųjų žemiau (jį detaliau paaiškiname „Sužinok daugiau“ dalyje) yra šis:

• teisinių reikalavimų, kurių subjektas mes esame, laikymasis;
• sutarties, kurios šalimi jūs esate, vykdymas;
• teisėtas interesas, nepažeidžiant jūsų interesų, kuriais remiantis informacija turi būti saugoma;
• jūsų sutikimas (kurio mes prašysime prieš pradėdami tvarkyti informaciją), jei nėra taikomas nė vienas iš pirmiau nurodytų pagrindų, ar kai to reikalauja taikytini teisės aktai.

Tikslai, kuriais mes naudojame informaciją apie jus, jos rinkimo būdai ir teisiniai pagrindai, yra šie:

Tikslas

Informacijos rinkimo metodai ir teisinis jos tvarkymo pagrindas

Atitiktis teisės aktų reikalavimams

• patvirtinti jūsų amžių ir būklę tam, kad galėtumėte būti mūsų produktų arba paslaugų vartotoju.

Šią informaciją jūs mums suteikiate tiesiogiai. Mes ją naudojame, nes tai privaloma įgyvendinant mums taikomus teisinius reikalavimus, kurie nustato, kad tam tikrose mūsų veiklos srityse galime užmegzti santykius tik su suaugusiais asmenimis, o šalyse kur tokie ribojimai netaikomi, todėl, kad turime teisėtą verslo interesą kontaktuoti tik su suaugusiaisiais, ir kai tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.
Su jumis sudarytos sutarties dėl vartotojo sukurto turinio (kai taikoma) administravimas

• kai jūs įkeliate turinį į skaitmeninį PMI kontaktinį tašką, mes savo sutartyje dėl vartotojo sukurto turinio nustatyta tvarka naudojame informaciją apie jus ir turinį, kurį jūs pateikiate, kad įvykdytume tos sutarties sąlygas.

Šią informaciją paprastai pateikiate tiesiogiai. Mes naudojame ją remdamiesi tuo pagrindu, kad ji mums būtina su jumis sudarytai sutarčiai įvykdyti, ir kad mes turime teisėtą verslo interesą administruoti mūsų santykius, naudoti turinį, kurį jūs įkeliate į skaitmeninį PMI kontaktinį tašką ir valdyti PMI kontaktinius taškus, tokiais būdais, už kuriuos nėra viršesni jūsų interesai, teisės ir laisvės saugoti informaciją apie jus.
PMI kontaktinių taškų, pranešimų spaudai, įspėjimų el. paštu ir naujienlaiškių pateikimas

• suteikiant jums teisę naudotis PMI kontaktiniais taškais (pavyzdžiui, leisti jums likti prisijungus prie tam tikrų kontaktinio taško segmentų, skirtų tik įgaliotiems vartotojams, leisti pasirinkti kalbą, administruoti jūsų paskyrą);
• pateikti PMI pranešimus spaudai, įspėjimus el. paštu ir naujienlaiškius;
• suasmeninti jūsų patirtį PMI kontaktiniuose taškuose (pavyzdžiui, individualizuoti jūsų apsilankymą, tai darant pasisveikinant ar pateikiant pasiūlymus, kurie galėtų jus sudominti;
• administruoti jūsų paskyras ir spręsti problemas.

Dažniausiai tai bus derinys įvairios informacijos, kurią jūs mums patys pateikiate (pavyzdžiui, jūsų vardas ir kontaktai bei socialinių tinklų duomenys), ir informacijos, kurią mes renkame automatiškai (pavyzdžiui, taikydami technologijas, skirtas PMI kontaktiniams taškams stebėti).
Administraciniais tikslais

• vykdyti bendrąjį organizacijos valdymą, tvarkyti verslo apskaitą, administruoti ir šalinti gedimus;
• administruoti ir organizuoti renginius, įskaitant apgyvendinimo ir transporto administravimą ir parūpinimą lankantis reginiuose ar dalyvaujant renginių veikloje, organizuoti renginių saugumą;
• susirašinėti dėl mūsų santykių su jumis, įskaitant jūsų paklausimų ir prašymų svarstymą;
• kurti, diegti, valdyti ir prižiūrėti IT sistemas;
• užtikrinti sistemų ir įrenginių saugumą;
• tvarkyti kontaktų duomenų bazes.

Paprastai gauname šią informaciją tiesiogiai iš jūsų.

Naudojame ją, nes turime teisėtą interesą vykdyti savo verslą (įskaitant renginių organizavimą), mūsų santykių su jumis valdymą, mūsų IT sistemų ir renginių saugumo ir vientisumo užtikrinimą, už kurį nėra viršesni jūsų interesai, teisės ir laisvės apriboti informacijos apie jus naudojimą.

Saugumui ir sistemų stebėsenai

• autentifikuoti ir kontroliuoti prieigą ir žurnalus (jei taikoma).

Ši informacija automatiškai renkama įvairiomis priemonėmis, pavyzdžiui, automatizuotose sistemose ir vykdant prietaisų stebėseną.

Mes naudojame ją, nes turime teisėtą interesą užtikrinti savo skaitmeninės infrastruktūros konfidencialumą, vientisumą ir saugumą, jeigu jūsų interesai, teisės ir laisvės saugoti informaciją apie jus nėra viršesni.

Verslo analitikai ir tobulinimui

• suteikiant mums ar mūsų verslo partneriams galimybę informuoti jus apie potencialias galimybes dalyvauti PMI informacinėse kampanijose;
• verslo analitikai ir tobulinimui (įskaitant PMI produktų arba paslaugų, mažmeninės prekybos vietų, kuriose parduodami PMI produktai, renginių, skaitmeninių PMI kontaktinių taškų bei informacijos, kurią mes (ar mūsų filialai) pateikiame besidomintiesiems mūsų įmonių veikla, gerinimui).

Dažniausiai tai bus įvairios informacijos, kurią jūs mums pateikiate, ir informacijos, kurią mes renkame automatiškai, derinys; taip pat (kai tai leidžia įstatymas) informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų šalių.

Mes naudojame informaciją tais pagrindais, kurie yra paremti teisėtais įmonės interesais, leidžiančiais analizuoti ir tobulinti verslą, mūsų produktus arba paslaugas, PMI kontaktinius taškus, mažmeninės prekybos vietas, renginius bei suteikiančiais galimybę pakviesti asmenis, norinčius prisidėti prie PMI informacinių kampanijų, ir kai tai nepažeidžia jūsų interesų, teisių ir laisvių, susijusių su jūsų informacijos apsauga.

Jeigu mes naudosime informaciją remdamiesi pagrindais, kurie nėra nurodyti pirmiau, arba jei teisės aktai to reikalauja, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami ją tvarkyti (šie atvejai bus aiškiai suvokiami iš konteksto).

Kai kuriais atvejais mes naudosime jūsų informaciją tokiais būdais, kurie nėra aptarti pirmiau. Tokiais atvejais mes jums pateiksime papildomą privatumo pranešimą, kuriame bus atskleistas tokio naudojimo pagrindas. Jūs turėtumėte perskaityti visus papildomus pranešimus, teikiamus papildomai prie šio pranešimo.

Su kuo ir kokiais tikslais mes dalijamės jūsų informacija?

Mes galime dalytis jūsų informacija su:
• PMI filialais;
• trečiosiomis šalimis, kurios tiekia produktus ar teikia paslaugas PMI filialams ar jums, įskaitant kelionių agentūras, kurios naudoja duomenis tam, kad suorganizuotų ar palengvintų kelionę ir apgyvendinimą renginiuose;
• PMI filialų kruopščiai atsirinktiems verslo partneriams (srityse, susijusiose su mūsų renginiais) tam, kad jie galėtų pateikti pasiūlymus, kurie, jų nuomone, jus galėtų dominti remiantis jūsų prioritetais; bei
• kitoms trečiosioms šalims, jei to reikalaujama ar yra leidžiama pagal įstatymą.

Mes dalijamės informacija apie jus su kitais tik pagal galiojančius įstatymus. Taigi, kai įstatymas reikalauja jūsų sutikimo, mes pirmiausia jo paprašome.

Dalijimasis duomenimis su kitais PMI filialais

• Informacija apie jus bus dalijamasi su „Philip Morris Products“, SA (jos buveinė yra Šveicarijoje, Nešatelyje), kur veikia centrinė asmens duomenų tvarkymo administracija, skirta PMI filialams. „Philip Morris Products“, SA, tvarko informaciją apie jus remdamiesi visais tikslais, aprašytais šiame pranešime.
• Informacija apie jus gali būti dalijamasi su bet kuriais kitais PMI filialais, kurie yra atsakingi už veiklą šalyje, kurioje jūs gyvenate (tokiu atveju, jei tai nėra PMI filialas, kuris pirmasis rinko informaciją apie jus), visiems pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti.
• Informacija apie jus gali būti dalijamasi su bet kuriuo kitu PMI filialu, su kuriuo jūs susisiekėte (pavyzdžiui, jei jūs keliaujate ir norite sužinoti apie PMI renginius, kampanijas ar bendrai veiklą kitoje šalyje) tam, kad pagerintume savo paslaugų teikimą jums.

PMI filialų duomenys ir šalys, kuriose jie yra įsteigti, yra pateikti čia.

Dalijimasis duomenimis su trečiosiomis šalimis

• Mes galime dalintis informacija apie jus su trečiosiomis šalimis, kurios tiekia produktus ar teikia paslaugas PMI filialams ar jums (pavyzdžiui, kelionių agentūromis, logistikos įmonėmis, reklamos paslaugų teikėjais, mokėjimo paslaugų teikėjais, pristatymo paslaugų teikėjais, mažmenininkais, produkto vadybininkais, informacinių paslaugų teikėjais ir asmens amžiaus patvirtinimo paslaugą teikiančiais asmenimis).
• Teisės aktų leidžiama apimtimi mes galime dalintis informacija apie jus su PMI filialų atidžiai atsirinktais verslo partneriais – trečiosiomis šalimis (sutinkamai su jų veikla, kuri siejasi su mūsų renginiais) tam, kad jie galėtų su jumis susisiekti pristatydami pasiūlymus, kurie, jų nuomone, gali jus dominti remiantis jūsų prioritetais.
• Mes galime dalintis informacija apie jus su trečiosiomis šalimis, jei to reikalaujama ar yra leidžiama pagal įstatymą, pavyzdžiui: su valdžios institucijomis; jei privalome atsakyti į teisėtvarkos institucijų ar kitų valdžios atstovų paklausimus; tais atvejais, kai mes manome, jog informacijos atskleidimas yra būtinas ar tinkama priemonė tam, kad būtų išvengta fizinės ar materialinės žalos, ar tam, kad bendradarbiautume atlikdami įtariamai nelegalios ar nelegalios veiklos tyrime; taip pat jei vyksta įmonių grupės struktūros pakeitimai.

Kur gali būti perduota informacija apie jus?

Kaip ir bet kurioje tarptautinėje organizacijoje, PMI filialai informacija dalijasi visuotinai. Atitinkamai ir informacija apie jus gali būti perduodama visuotinai (pavyzdžiui, jei informacija apie jus renkama Europos ekonominėje erdvėje (EEE), ši informacija gali būti persiunčiama ir už jos ribų). Naudojant informaciją taip, kaip aprašyta šiame pranešime, ji gali būti perduodama tos šalies, kurioje ji buvo surinkta, viduje arba už jos ribų, įskaitant ir į tokią šalį, kurioje negalioja lygiaverčiai duomenų apsaugos standartai.

Pavyzdžiui, PMI filialai, esantys Europos ekonominėje erdvėje (EEE), gali perduoti asmens duomenis PMI filialui, esančiam už EEE ribų. Visais atvejais perdavimas bus vykdomas:
• remiantis atitinkamu Europos Komisijos sprendimu dėl užtikrinamos apsaugos tinkamumo;
• naudojant tam tikras apsaugos priemones, pavyzdžiui, ES pavyzdines sutartis; arba
• įgyvendinant jūsų ir mūsų sutartinius įsipareigojimus (arba vykdant ikisutartinius įsipareigojimus, nustatytus jūsų prašymu) ar įsipareigojimus sudarant ir vykdant sutartį, kai šie įsipareigojimai buvo nustatyti jūsų naudai tarp mūsų ir trečiųjų šalių (pavyzdžiui, dėl kelionių organizavimo).

Bet kuriuo atveju tinkamos asmeninės informacijos apsaugos priemonės bus taikomos remiantis tos šalies ar tos teritorijos duomenų apsaugos įstatymais.

Kaip mes apsaugome informaciją apie jus?

Taikome reikalingas technines ir organizacines priemones turimai asmeninei informacijai apsaugoti nuo neteisėto atskleidimo, naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Prireikus taikome šifravimo ir kitas technologijas jūsų pateiktai informacijai apsaugoti. Taip pat reikalaujame, kad mūsų paslaugų teikėjai laikytųsi mūsų griežtų duomenų privatumo ir saugumo reikalavimų.

Kiek laiko informacija apie jus bus saugoma?

Laikysime informaciją apie jus tiek, kiek reikia duomenų rinkimo tikslams įvykdyti. Tada informaciją ištriname. Laikotarpis skiriasi priklausomai nuo informacijos surinkimo tikslo. Pažymime, kad tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti, kad mes panaikintume informaciją. Tam tikrais atvejais mes esame įpareigoti išsaugoti informaciją, pavyzdžiui, mokesčių ar apskaitos tikslais.

Paprastai mes išsaugome duomenis remdamiesi toliau nurodytais kriterijais:

Tipas

Paaiškinamasis / tipinis išsaugojimo kriterijus

• informacijos apie PMI kampanijas ir renginius pateikimas jums (jei jūs naudojatės skaitmeniniais kontaktiniais taškais ir esate pasiekiamas) Didžioji dalis informacijos, esančios jūsų profilyje, saugoma tik iki tol, kol tęsiasi mūsų santykiai, pavyzdžiui, iki tol, kol jūs naudojatės skaitmeniniu kontaktiniu tašku ar atsakinėjate į mūsų pranešimus. Kai kurie jūsų profilio elementai, pavyzdžiui, įrašai apie tai, kokiu būdu mes bendravome, po tam tikro laiko pasensta, todėl po nustatyto laikotarpio mes juos pašaliname automatiškai (įprastai po 3 m, atsižvelgiant į tikslą, kuriam mes rinkome tuos duomenis.
• informacijos apie PMI kampanijas ir renginius pateikimas jums (jei jūs daugiau nekontaktuojate su mumis) Šis scenarijus yra identiškas pirmiau aptartam, bet jeigu mes neturime jokio kontakto su jumis ilgą laiką (įprastai 2 m.), mes nustosime siųsti rinkodaros pranešimus ir pašalinsime jūsų atsakymų į juos istoriją. Taip įvyks, pavyzdžiui, jei jūs per nurodytą laikotarpį niekada nepaspausite ant pakvietimo į renginį ar neprisijungsite prie skaitmeninio kontaktinio taško. Tokiais atvejais mes preziumuojame, kad jūs nenorite gauti pranešimų.
• informacijos apie PMI kampanijas ir renginius pateikimas jums (jei jūs esate nepasiekiamas) Jei jūs užsiregistravote norėdami gauti pranešimus apie kampanijas ir renginius, bet informacija, kurią suteikėte, yra klaidinga, mes įprastai saugosime informaciją 6 mėnesius leisdami jums sugrįžti ir pataisyti duomenis.
• duomenų bazių įrašai, el. pašto įspėjimų įrašai Jeigu užsiprenumeravote įspėjimus el. paštu (ar pan.) arba naudojate skaitmeninį PMI kontaktinį tašką, didžioji informacijos dalis jūsų profilyje saugoma tol, kol jūs gaunate įspėjimus el. paštu, naudojate skaitmeninį PMI kontaktinį tašką ar atsakote į mūsų pranešimus. Vis dėlto, kai kurie jūsų profilio elementai, pavyzdžiui, jūsų skaitmeninio PMI kontaktinio taško naudojimo istorija, paprastai pasensta praėjus tam tikram laikotarpiui, todėl praėjus laikotarpiui, nustatytam atsižvelgiant į atitinką tikslą, kuriam juos renkame, mes automatiškai ištriname tuos elementus.
• sistemos audito žurnalai Sistemos audito žurnalai paprastai saugomi 18 mėnesių.
• verslo analitika Verslo analitikos duomenys dažniausiai renkami automatiškai, kai jūs naudojatės PMI kontaktiniais taškais, ir labai greitai nuasmeninami (subendrinami).

Kokios yra jūsų teisės ir galimi pasirinkimai?

Jūs galite turėti visas ar kai kurias iš toliau išvardintų teisių informacijos, kurią mes apie jus turime, atžvilgiu:

• reikalauti suteikti prieigą prie informacijos;
• reikalauti, kad mes ją ištaisytume, atnaujintume ar ištrintume;
• reikalauti, kad mes apribotume jos naudojimą tam tikrais atvejais;
• prieštarauti jos naudojimui tam tikrais atvejais;
• atšaukti savo sutikimą dėl jos naudojimo;
• perkelti duomenis tam tikrais atvejais;
• atsisakyti, kad informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais; bei
• pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje – Asmens duomenų apsaugos inspekcijai).

Pranešimuose, kuriuos jūs gaunate, mes sudarome sąlygas lengvai šias teises įgyvendinti, pavyzdžiui, pateikiame prenumeratų atsisakymo nuorodas arba nurodome kontaktinį adresą.

Kai kurios mobiliosios programėlės, kurias mes siūlome, gali jums siųsti pranešimus su pasiūlymais, pavyzdžiui, apie renginius. Jūs galite atsisakyti šių žinučių prisijungę prie savo telefono ar mobiliosios programėlės nustatymų.

Teisės, kurias jūs turite, priklauso nuo jūsų šalies įstatymų. Jei jūs esate Europos ekonominėje erdvėje, jūs turite teises, nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje. Jei jūs esate kitoje vietovėje, galite susisiekti su mumis (žr. skyrių „Su kuo turėtumėte susisiekti, jei turite klausimų?“) ir sužinoti daugiau apie tai.

Teisės, susijusios su informacija, kurią apie jus saugome

Išsamesnė informacija (pažymime, kad visos šios teisės yra įgyvendinamos tam tikrose ribose)

• reikalauti suteikti prieigą prie informacijos Ši teisė apima teisę sužinoti:

• ar mes tvarkome informaciją apie jus;
• mūsų pavadinimą ir kontaktinius duomenis;
• informacijos tvarkymo tikslus;
• informacijos, dėl kurios teiraujamasi, rūšį;
• asmenis, su kuriais mes dalijamės informacija, ir saugumo priemones, kurių imamasi siekiant apsaugoti informaciją, kai tie asmenys yra už EEE ribų ir jiems netaikomas Europos Komisijos sprendimas dėl užtikrinamos apsaugos tinkamumo;
• informacijos šaltinį (jei jį turime), jei duomenys nebuvo gauti iš jūsų tiesiogiai;
• (jei tai bus atliekama, apie tai jums bus pranešta) ar egzistuoja automatinis sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, kuris jums sukelia teisinius padarinius ar tam tikru būdu stipriai jus paveikia panašiu būdu, ir kokia logika jam naudojama, taip pat kokia yra tokio duomenų tvarkymo reikšmė ir kokios pasekmės jums yra numatomos; ir
• kokiais kriterijais remiantis nustatoma, kiek laiko bus saugoma informacija apie jus.

Jei reikalausite, mes pateiksime apie jus sukauptos informacijos kopiją (jei jos pateikimas nepaveikia kitų asmenų teisių ir laisvių).

• reikalauti ją ištaisyti ar atnaujinti Tai taikoma, jei informacija, kurią turime, yra netiksli ar neišsami.
• reikalauti ją ištrinti Tai taikoma jei:

• informacija, kurią turime, yra nebereikalinga tam tikslui, kuriam ji buvo naudojama;
• mes naudojame informaciją remdamiesi jūsų sutikimu ir jūs atšaukiate šį sutikimą (šiuo atveju mes įsidėmėsime, kad nebeturime bandyti su jumis susisiekti, nebent jūs mums nurodysite, kad norite, jog pašalintume visą apie jus sukauptą informaciją, ir tokiu atveju mes gerbsime jūsų norus);
• mes naudojame informaciją teisėto intereso pagrindu ir, remdamiesi jūsų prieštaravimu, sužinome, kad nebeturime vyraujančių interesų tęsti šį naudojimą;
• informacija buvo gauta ir naudojama neteisėtai;
• tai privaloma dėl teisinių į(si)pareigojimų įvykdymo.

• reikalauti apriboti jos tvarkymą Ši teisė taikoma laikinai, kol mes analizuosime jūsų atvejį, jei jūs:

• ginčijate mūsų naudojamos informacijos tikslumą; arba
• prieštaraujate informacijos naudojimui teisėto intereso pagrindu

(jei jūs pasinaudosite šiomis teisėmis aukščiau numatytais atvejais, mes jus informuosime prieš vėl panaudodami jūsų informaciją).
Ši teisė taip pat taikoma, jei:

• mūsų naudojimasis buvo neteisėtas ir jūs nesutinkate su duomenų ištrynimu; arba
• mums daugiau nebereikia duomenų, tačiau jūs reiškiate reikalavimą dėl jų, nes norite pradėti teisinę procedūrą.

• prieštarauti jos tvarkymui Jūs turite dvi teises:
(i) jei mes naudojame informaciją apie jus tiesioginei rinkodarai, jūs galite tai uždrausti (nenurodydami priežasčių) ir mes laikysimės jūsų reikalavimų; ir
(ii) jei mes naudojame informaciją apie jus teisėto intereso pagrindu kitiems nei rinkodaros tikslams, jūs galite prieštarauti jos naudojimui pateikdami savo konkrečios situacijos paaiškinimą ir mes apsvarstysime šį prieštaravimą.
• atšaukti savo sutikimą dėl jos naudojimo Tai taikoma, jei yra teisinis pagrindas, kuriuo remiantis buvo naudojama informacija apie jus, buvo jūsų duotas sutikimas. Šie atvejai bus suvokiami iš konteksto.
• perkelti duomenis Jei:
(i) jūs mums suteikėte duomenis ir
(ii) mes naudojame tuos duomenis automatinėmis priemonėmis remdamiesi arba jūsų sutikimu, arba vykdydami sutartinius įsipareigojimus jums,
tokiu atveju jūs turite teisę atgauti iš mūsų duomenis įprastai naudojamu formatu bei teisę reikalauti perduoti šiuos duomenis kam nors kitam, jei mes tai techniškai pajėgūs padaryti.
• pateikti skundą savo šalies priežiūros institucijai Kiekviena Europos ekonominės erdvės valstybė privalo įsteigti bent vieną priežiūros instituciją.

Lietuvoje tai – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

Kitų kontaktinius duomenis galite rasti čia.

Su kuo turėtumėte susisiekti, jei turite klausimų?

Jei turite klausimų ar norite įgyvendinti savo teises, kiekvieno PMI filialo ar duomenų apsaugos pareigūno (jei toks yra) kontaktinius duomenis galite rasti čia. Kontaktiniai duomenys taip pat pateikiami visuose pranešimuose, kuriuos jums siunčia PMI filialai.

Jei jūsų šalis turi duomenų apsaugos instituciją, jūs turite teisę susisiekti su ja bet kokiu klausimu. Lietuvoje tai – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija. Jei tam tikras PMI filialas negali atsakyti į jūsų klausimus ar nusiskundimus, jūs turite teisę spręsti problemą teisinėmis priemonėmis, įskaitant kreipimąsi į teismą.

Šio pranešimo pakeitimai

Mes galime atnaujinti ir pakeisti šį pranešimą (ir bet kurį papildantį privatumo pranešimą). Jei teisės aktai to reikalauja, mes jums siųsime pranešimą apie pakeitimą ir (ar) gausime jūsų sutikimą pakeitimams.

Nustatyta: 2019 m. rugsėjo 16 d.

Laikas lemiamam metimui

Nori mesti rūkyti arba padėti artimiesiems atsisakyti šio įpročio?
Junkis į bendruomenę, gauk reikalingą informaciją ir imkis pokyčių.

Get involved
Svetainė skirta asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metų.
Ar jūs esate vyresnis nei 18 metų?

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, skirtus asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metų.